|

Kelkit Vadisi

Kelkit Vadisi Nerede?

Aslında Kelkit Gümüşhane’nin bir ilçesinin ismidir.
Kelkit vadisi deyince ilk akla gelen Gümüşhane olur ama Kelkit Vadisi tek bir ile bağlı değildir. Kelkit Çayının etrafında olan tüm ilçeler kelkit vadisi bölgesi diye geçer. Kelkit çayı Yeşilırmağın kollarından biri olup uzunluğu 320 km.dir. Kaynaklarını Gümüşhane’nin Kelkit Çimen dağlarından alır. Kaynakları Kelkit’e bağlı olduğundan bu ismi taşır.

Kelkit Gümüşhane
Kelkit Gümüşhane

Kelkit Vadisi Kaç Vilayetten ve İlçeden Geçer

İçerisinde Toplam 7 vilayete bağlı ilçelerin topraklarını barındırır. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin iç tarafında kalır. Tokat, Sivas, Ordu, Giresun, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt’un bazı ilçeleri aynı kültüre ve aynı iklime sahiptirler. Yemeklerinden tutunda oyun havalarına kadar herşey aynıdır. Bu bölgenin insanları birbirlerine bağlıdır. Kelkit vadisinin içerisinde barındırdığı bazı ilçeler şu şekildedir; Alucra, Akıncılar, Çamoluk, Gölova, Koyulhisar, Kelkit, Mesudiye, Refahiye, Reşadiye, Suşehri, Şebinkarahisar, Şiran, Niksar…

Çamoluk Kelkit çayı
Çamoluk Kelkit çayı

Kelkit Vadisi’nin İklimi ve Önemi

Tamamen yüzde yüz karadeniz iklimini yaşar. Kışları soğuk ve yağışlı yazları serin geçer. Kelkit çayı Refahiye’de bir çok farklı bölgenin suyu ile beslenen Koymat ve Seme dereleriyle birleşir. Birinci kol Karadağ eteklerinden, Çimen yaylaları ve bölge içerisindeki diğer küçük su kaynaklarıyla beslenerek, Kızıleniş çayı ye Orçul deresi ilçenin kuzeyinde doğudan batıya doğru Çat köyü önlerinde Koymat deresini oluşturur, ikinci kol üç ayrı bölgeden akan sularla beslenir. Bolkar çayırlarından, Kova orman kaynaklarından, Kutlu tepe üzerinden doğudan batıya doğru akarak Kutlu tepe dağının batı kaynaklarından beslenen Kalkancı göletinin tahliye suyundan beslenerek ilçe merkezine ulaşır.

Niksar Kelkit çayı
Niksar Kelkit çayı

ikinci bölge Avşarözu Kınktaş ve Hirdiç dereleriyle Dumanlı ormanlarının doğu kısmından çıkan kaynaklarla güneyden kuzeye doğru Koça çay adını alarak ilçe merkezinden geçer. Birinci ve ikinci bölgeden gelen sular ilçe merkezi kuzeyinde Köroğlu deresinden batıya doğru akarak Kayı köyüne ulaşır.
Kelkit çayını besleyen su kaynakları Refahiye ilçesinde iki ana kolda toplanarak Koymat mevkiinde birleşip Seme deresinden ilçe hudutlarını terk edip Giresun Çamoluk İlçesi istikametine doğru akar.
Kelkit çayı Erzincan ili Refahiye ilçesini terk ettikten sonra Çamoluk ilçe sınırlarından Giresun il sınırına girer Avganus ırmağını aldıktan sonra daha çetin Çağşağın boğazına sonra Kara Çorak boğazına sokularak uzanır. Bu sonuncu boğazın bitiminde Suşehri ovasında sol kısımda toplanan sulardan meydana gelen Aksar ırmağını sağdan Alucra ye Şebinkarahisar taraf inin sularını toplayan daha kuvvetli şehir suyunu alır. Buradan sonra vadi daralarak derinleşir. Bu bölgenin baş taraflarına Tönük boğazı daha ilerilerine Koyulhisar boğazı denir.
Gümüşhane topraklarından doğan Kelkit çayı Suşehri yakınlarında Sivas il sınırlarına girer.

Kelkit Gümüşhane
Kelkit Gümüşhane

Sivas ili Suşehri ovasında toplanan sulardan meydana gelen Aksar ırmağını içine alan Kelkit genellikle dar ve dik vadide akan Tönük boğazından geçerek Koyulhisar’a ulaşır. Koyulhisar boğazını geçtikten sonra Reşadiye sınırlarında ili terk eder. Kelkit çayının Sivas il sınırlarındaki kesimi 50 km. uzunluğundadır. Karadeniz aralı iklim kuşağı sularını alan Kelkit çayının akışı Sivas ilindeki Kızılırmağa göre daha düzenlidir.
Ayrıca Karadenizin iklim etkilerine açık olan Kelkit çayının oluşturduğu vadi ulaşım açısından büyük imkanlar yaratmaktadır.
Tarih bir bakıma neyi, ne oranda, hangi coğrafyada bulacağımızı gösteren örneklerle doludur.
Dünya tarihine böylesi bir yaklaşımla baktığımızda bugün üzerinde neler yapabileceğimizi tartıştığımız “Kelkit Havzasının bu coğrafyadaki diğer bölgeler gibi sorunlu günler yaşadığı görülür.
Uygarlıklar beşiği diyerek övündüğümüz Anadolu’nun bu bölgesine 2003 yılının ortalarından baktığımızda Kelkit Havzasının yaşayanları olarak kendimizi nereye, hangi ilişkiler içine, hangi ağır yüklerle birlikte koyduğumuzu da belirlemiş oluruz.

Koyulhisar
Koyulhisar

Kentsel bölgeler; toplumsal, ekonomik, çevresel sorunları giderek artan bir karışıklık sergilemekteler;Bu karışıklık içinde Yerel yönetim birimlerinin.yapılabilecek ve gerçekleştirilebilecek projeler üzerinde bir araya gelmeleri daha doğru stratejileri ortaya çıkaracaktır.
Yerel yönetim birimleri kadar bu havzada yaşamış yada yaşayan her birey kendi adına, yaşadığı topraklar adına, ülke ve dünya adına bilgiyi bilince dönüştürmüşse, sorumlulukların verdiği saygıyla, bölgesinin her anlamda kimliğini korumasının kaçınılmaz olduğunu gösterecek davranışları da sürekli üretmesi gerekmektedir.
Gümüşhane, Giresun, Erzincan ve Sivas İllerini geçerek Tokat ili Reşadiye ilçesinin iki tarafına uzanan sıra dağlar arasında yol alarak Tokat’a ulaşan Kelkit çayının ilimiz sınırları içindeki beslenme havzası iyice daralır. Kelkit çayı bu bölgede kuvvetli bîr kol karışmaz. Reşadiye ilçe merkezi önlerinde geniş bir vadide ilerleyen çay Seyricek boğazından itibaren daralarak derinleşir ve akıntı bu bölgede hızlanır. Fatlı boğazı denilen alana kadar su bazen iki dar kaya arasında akar Zaman zaman yüksek şutlarla devam eden çay Fatlı boğazından sonra Niksar ovasında genişleyerek açılır.

Sivas Koyulhisar
Sivas Koyulhisar

Niksar ilçe merkezi içinden gelen Çanakçı suyunu alan Kelkit çayı Erbaa ovasını da sulayarak Talazan boğazına gelir. Erbaa ilçesinin batısındaki Boğazkesen denilen mevkide Yeşilırmak ile buluşur.

Sivas Akıncılar
Sivas Akıncılar

Niksar ilçe merkezi içinden gelen Çanakçı suyunu alan Kelkit çayı Erbaa ovasını da sulayarak Talazan boğazına gelir. Erbaa ilçesinin batısındaki Boğazkesen denilen mevkiinde Yeşilırmak ile buluşur. Akış hızı ve seyri düzenlenip planlanabildîğinde belirti takvimlerde rafting için ciddî bîr potansiyeldir. Amatör balıkçılar için -halen- bulunmaz.bir nimettir.
Kimbilir kaç yıllık bir sevda toprak ile suyun kavuşması.

Suşehri Sivas
Suşehri Sivas
Suşehri Sivas
Suşehri Sivas

“Işıltı yeri” bugün isimlendirdiğimiz sevimli bir sözcük değil ilk çağlarda yaşayan Hellenlerce LU-KA adı verilen Kelkit çayının anlamı.
Anadolu’nun sayılı havzalarından biri, bereketin doğal ifadesi sayılacak kadar verimli ovaların ortaya çıkardığı bir nimettir Kelkit Havzası.
Görünümleri Kelkit vadisinin uzunluğu ve genişliğine göre biçimlenmiş tepeler, Kelkit çayının güzelliğine engel değil sanki bu güzelliğin üstündeki aksesuar olmuş ormanları , ovaları ve üstünde yaşayanları. Kelkit doğuşundan döküldüğü ana kaçlar nereden bakılırsa bakılsın güzelliğini ve kimliğini korumuş cevhere benzer.

Gölova Sivas
Gölova Sivas

Çevresinde kurulu yerleşimler bir nebze olsun doğallıktan uzaklaşmışsa da hala doğanın yarattığı bu güzelliği gölgeleyememiştir. Kelkit havzasına gelenler şaşıracaklar. Çünkü orada kendilerini, özlemlerini, sevdalarını ve hayallerini bulacaklar ve bir sonraki Kelkit çayının güzelliğinde bîr öncekini arayacaklardır.

Kelkit Vadisi Yemekleri

Kara lahana, mısır çorbası, turşu kavurması, taze fasulye yemeği, kuru fasulye yemeği, mıhlama, işkembe çorbası, tavuklu pilav, lahana turşusu, fasuyle turşusu…

Kelkit Vadisi Sanatçıları

Mustafa Küçük, Nurettin Bay, Hüseyin Yıldırım, Nazmi Can, Ümit Ateş

Kelkit Vadisi Oyun Havaları

Vadi Havası, Cıngıllım, Bende Gelecem, Uy amman yar amman

Kelkit Vadisi Türküleri

Güzelyurt Köyü ve Yaylaları Doktor Tavsiyesi ile havası en güzel yerler Yerler

Sivas’ta Gezilecek Yerler Birbirinden güzel yerler

Kızılelma Köyü‘nü Duydunuz mı?

Similar Posts

One Comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir